Patologies

A la clínica dental, estem capacitats per oferir tractaments per restablir la funcionalitat d’aquesta articulació tan complexa, quan es produeixen disfuncions per mals habits o per desgast (artrosis) de la ATM (articulació temporomandibular).
Les principals causes que provoques aquest tipus de patologia articulars son:

> Bruxisme. Carrisqueix de les dents

> Defectes de l’oclusió o posicionament de les dents.

> Mals hàbits posturals adquirits.