Implantología

Des de fa aproximadament 20 anys ha estat el gran avenç dins el món de la odontolgia. Es la pràctica de la col.locació d’elements metàl.lics de titani (actualment en estudi altres materials com el zirconi i d’altres) dintre de l’òs que realitzen la funció de les arrels de les peces dentaries, sobre ells podem col.locar diferents tipus de pròtesis.
La tècnica de col.locació d’implants, que és una tècnica quirúrgica, evoluciona ràpidament, i actualment gràcies al treball dels enginyers i als programes informatitzats es un treball fàcil, predictible i amb molt poc post-operatori.

La tecnica més actual es la cirugia guiada per ordinador. Amb aquest sistema en una sola sessió es coloquen tots els implants i les peces es fixen a sobre. El temps aproximat de tractament es d’una hora.

> Més Informació d’implants… [+]
> Preguntes més freqüents amb implants… [+]